Zagadaka 1 - Mozaika w nawie głównej - Złota Jerozolima

a) mozaika w nawie głównej - Złota Jerozolima


 

Mozaika „Złota Jerozolima” znajduje się na prezbiterium pod kopułą świątyni. Centrum obrazu to Pan Jezus pod postacią Baranka Paschalnego.
Wokół znajdują się postaci między innymi Matki Bożej, Jana Chrzciciela,
Ojca Pio, papieża Jana Pawła II, świętych: Faustyny, Stanisława, Wojciecha. Przedstawieni święci żyjący w różnych wiekach pokazują, że każdy człowiek został powołany do świętości. W każdym wieku można do niej dążyć i ją osiągnąć. Mozaika ma kształt geometryczny. Spod stóp Baranka Paschalnego wypływa woda. Wszystkie postaci znajdują się wśród gałązek oliwnych – oznaczających pokój, nadzieję i lepszą przyszłość.

b) mozaika na głównej ścianie prezbiterium - Przyjście na świat Syna Bożego


 

Na obrazie Matka Boża trzyma na kolanach Jezusa. Przed Nim, klęczą Trzej Królowie. Składają pokłon. Obok stoi Święty Jan Paweł II, trzyma w lewej ręce pastorał. Papież wskazuje na Matkę Bożą, do której był bardzo przywiązany przez całe życie. Pan Jezus trzyma w ręce zwój Słowa Bożego. Nawiązujacego do słów Ewangelii św. Jana „A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas”(J 1,1-18). Trzej Królowie zaś przynieśli dary: złoto, kadzidło i mirrę. Złoto jest symbolem godności królewskiej, mirra – wypełnienia proroctw i zapowiedzią śmierci Zbawiciela, kadzidło godności kapłańskiej. Trzej Królowie to pielgrzymi z dalekich krajów, podobnie jak Jan Paweł II – pielgrzym, który pielgrzymując po świecie głosił współczesnemu światu Dobrą Nowinę o Zbawieniu.