Zagadaka 2 - Z jakim wydarzeniem kojarzy się wioska Greccio?

Wioska Greccio leży na wysokości 750 m n.p.m., na zboczu góry na której znajduje się klasztor-pustelnia św. Franciszka z Asyżu. Miejsce na pustelnię zostało podarowane św. Franciszkowi przez szlachcica Jana Welitę. Franciszek,
z uwagi na trudne warunki życiowe i surowość przyrody mawiał, iż miejsce to jest "bogate ubóstwem". W Greccio święty Franciszek z Asyżu jako pierwszy na świecie wprowadził w Kościele Katolickim zwyczaj budowania szopek bożonarodzeniowych. W roku 1223 zbudował z mieszkańcami Greccio pierwszą żywą szopkę. Została ona zbudowana na wzór stajenki betlejemskiej. Mieszkańcy włoskiego miasteczka Greccio wcielili się w postaci biblijne.
W szopce znalazły się żywe zwierzęta, żłóbek, siano. Zwyczaj ten rozpowszechniał się na cały świat i dotarł również do Polski.