Zagadaka 3 - W jaki sposób Wielka Synagoga związana jest z osobą Jana Pawła II?

Budynek przedstawiony na rysunku to Wielka Synagoga w Rzymie. Otwarta w 1904 roku jest charakterystyczna czworokątną kopułą oddaloną dwa kilometry od Bazyliki św. Piotra. W dniu 13 kwietnia 1986 roku odwiedził ją Jan Paweł II. Była to pierwsza wizyta biskupa Rzymu w świątyni żydowskiej w tym mieście. Następca św. Piotra wszedł do żydowskiego domu modlitwy, modlił się i przemawiał do Żydów. Stwierdził także, że jego wizyta nie jest zwieńczeniem przezwyciężonych różnic i poglądów, ponieważ we wzajemnych kontaktach chrześcijanie i żydzi znajdują się dopiero u początki drogi. Przypomniał, że jednych i drugich dzieli przede wszystkim osoba i nauczanie Jezusa z Nazaretu, syna narodu żydowskiego. W wygłoszonym wówczas przemówieniu papież wypowiedział słynne słowa, że: „Żydzi są starszymi i umiłowanymi braćmi chrześcijan”.