ZAGADKA 1

 

Odpowiedzi uczniów w formie pisemnej przedstawiamy na zdjęciach