ZAGADKA 4

Czym zajmuje się ekolog?

Ekolog jest to naukowiec, który zajmuje się badaniem oraz opisywaniem zjawisk i oddziaływań zachodzących między organizmami żywymi a środowiskiem. Dzięki ekologom można lepiej poznać i zrozumieć świat organizmów żywych, a także relacji i oddziaływań pomiędzy nimi, a środowiskiem naturalnym, w którym żyją. Ekolog w pełni rozumie przyrodę, zachwyca się jej pięknem, podziwia ją, dba i broni przed zniszczeniem, ale przede wszystkim rozumie, iż powstała dzięki Stwórcy. Słowo ekologia pochodzi od greckiego słowa oikos, co znaczy dom. Niech nasza ziemia, przyroda będzie naszym domem, o którego dbamy. Ważnym dniem dla ekologów jest Dzień Ziemi (Earth Day). Obchodzimy go corocznie w dniu 22 kwietnia i jest on uznawany za największe ekologiczne święto świata.