ZAGADKA 5

Mit opowiadający o powstaniu świata. 

 

Niespokojne słońce – lud Bantu 

 

Najwyższy bóg  Wele Hakaba uczynił niebo swoim domostwem. Stworzył  dwóch pomocników: Wele Muhawe i Wele Murumwa. Na niebie umieścił dwóch braci: Księżyc i Słońce. Księżyc był duży i lśnił okazale, podczas gdy młodsze  od niego Słońce było zazdrosne o brata, co doprowadziło do konfliktu, który zakończył się bójką między nimi. Słońce przegrało i spadło na dół. Księżyc wybaczył bratu i wciągnął słońce z powrotem do góry, jednak powtórnie doszło do zwady. W wyniku tego  bóg Wele rozdzielił braci: Księżyc stracił swój blask i widoczny jest tylko nocą, a Słońce świeci w ciągu dnia. Następnie bóg Wele stworzył chmury, deszcze i wielkiego koguta, którego uczynił odpowiedzialnym za zsyłanie piorunów. Na niebie powstały dwie tęczę, męska oraz gwiazdy, które mają za zadanie pomagać Księżycowi i Słońcu. Natomiast na ziemi  Wele stworzył pierwszych ludzi: mężczyznę Mwambu i kobieta Sela. Bujna roślinność pokryła całą ziemię, na której pojawiło się wiele zwierząt. Mwambu i Sela byli prarodzicami ludzkości. Bóg podarował im również krowę, aby wychowywali ją i udomowili. Przez sześć dni bóg Wele stwarzał świat, a  siódmego dnia udał się na odpoczynek.