Zagadka 5 - Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II na górę Synaj

Zagadka dotyczy pielgrzymki papieża Jana Pawła II na górę Synaj. Było to 26.02.2000 roku. Zdjęcie przedstawa papieża w gaju oliwnym obok klasztoru świętej Katarzyny. Według tradycji, w miejscu, gdzie teraz znajduje się klasztor, Bóg ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzewie. Obecnie klasztorem opiekują się mnisi greckoprawosławni.